Loading color scheme

Ochrana osobních údajů - GDPR

Rozsah platnosti

Tato směrnice o ochraně osobních údajů platí pro NOVIA OKNA, s r. o.
Směrnice vstupuje v platnost 25. 5. 2018 a je považována za minimální standard v oblasti zpracování osobních údajů.

Účel zpracování údajů

NOVIA OKNA, s r. o. zpracovává osobní údaje partnerů, klientů a dodavatelů pouze za účelem vyvíjení obchodní činnosti a plnění s ní spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů vychází v NOVIA OKNA, s r. o. z přísných zásad, které považují ochranu a bezpečnost dat a práva dotčených osob za nejvyšší hodnoty.

 • ZÁKONNOST A TRANSPARENTNOST
  Zpracování údajů probíhá zákonnou cestou a v dobré víře. Dotčená osoba je při zjišťování údajů informována o plánovaném zpracování (účelu) a nakládání s nimi.
 • ÚČELOVOST
  Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.
 • MINIMALIZACE ÚDAJŮ
  Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné. 
 • OMEZENÍ UKLÁDÁNÍ A MAZÁNÍ
  Osobní údaje budou smazány, jakmile pomine účel, kvůli němuž byly původně zjišťovány, a pokud jejich smazání nebudou bránit zákonné povinnosti tato data uchovávat.
 • BEZPEČNOST DAT
  Osobní údaje podléhají mlčenlivosti. S údaji je nutné nakládat důvěrně a budou přijata přiměřená organizační a technická opatření, která by data chránila před neoprávněným přístupem, neoprávněnou manipulací nebo předáváním a před ztrátou a zničením.
 • VĚCNÁ SPRÁVNOST
  Osobní údaje je třeba zachovávat v jejich správné, kompletní a aktuální podobě. Budou přijata přiměřená opatření, aby byly nesprávné nebo neúplné údaje v případě potřeby (např. na základě dotazování dotčené osoby) opraveny.

Povinná mlčenlivost

Všichni zaměstnanci NOVIA OKNA, s r. o. a zaměstnanci smluvních partnerů jsou smluvně zavázáni k zachování mlčenlivosti a jsou pravidelně upozorňováni na nutnost bezpečného nakládání s osobními a dalšími kritickými údaji a eventuálně v těchto otázkách školeni.

Bezpečnost dat

Ochrana důvěrnosti, disponibility a integrity údajů je zásadním úkolem Internormu. To platí stejnou měrou pro obchodní a provozní tajemství, klientské údaje, osobní údaje a jiné kritické informace.

K tomuto účelu jsou etablována a trvale zlepšována technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající známému stavu techniky, mezinárodně uznávané dobré praxi a bezpečnostním standardům.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které si váš prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Cookies nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Nenačítáme žádné vaše osobní údaje. Máte možnost cookies na vašich prohlížečích deaktivovat. V takovém případě už nebudou cookies na vašem počítači ukládány.

Citace novely telekomunikačního zákona z roku 2011
„Souhlas uživatele s používáním a načítáním cookies je považován za konkludentně udělený provedením odpovídajícího nastavení prohlížeče (tichý souhlas).“

Zabezpečení e-mailů

Pokud nám posíláte e-mail, bude vaše e-mailová adresa použita pouze pro korespondenci s vámi. Nezapomínejte prosím, že přenos dat na internetu může být nedostatečně zabezpečený. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Koordinace ochrany údajů

V případě otázek a uplatňování vašich práv jako dotčených osob se na nás můžete obracet prostřednictvím adresy novak@noviaokna.cz